/ กาญจนบุรี / วัดถาวรวราราม (วัดญวน)
แนะนำที่พักเขาใหญ่ ปากช่อง อัพเดตล่าสุด

วัดถาวรวราราม (วัดญวน)


วัดถาวรวราราม หรือที่คนทั่วไปรู้จักในชื่อ “วัดญวน” ตั้งอยู่ภายในอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งยังไม่ไกลกับอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอย่างพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่าที่ห่างกันเพียง 700 เมตรเท่านั้นเอง แรกเริ่มเดิมทีที่นี่เกิดจากจิตศรัทธาของเหล่าชาวญวนที่มีต่อพระพุทธศาสนาจนได้ริเริ่มก่อสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาเมื่อกว่า 100 ปีที่แล้ว เดิมทีมีชื่อแบบญวนว่า “คั้นถ่อตื่อ” แปลตรงๆตามภาษาไทยหมายถึง อยู่อย่างมั่งคงถาวร ในส่วนชื่อภาษาไทยอย่างเป็นทางการว่า “วัดถาวรวราราม” นั้นได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ซึ่งตัววัดเองก็เป็นวัดในพระพุทธศาสนาฝ่ายอนัมนิกายลัทธิมหายานที่มีเอลกลักษณ์แสดงออกมาทางสถาปัตยกรรม อีกทั้งยังเป็นวัดญวนแห่งแรกของจังหวัดกาญจนบุรีอีกด้วย

พิกัด

https://goo.gl/maps/zsRbEZBoiiKk2epo9


แผนที่วัดถาวรวราราม (วัดญวน) และสถานที่อื่นๆใน กาญจนบุรี

GPS: 14.028073413466428, 99.52555961149405
- สถานที่ปัจจุบัน - สถานที่แนะนำ - สถานที่อื่นๆ

Comments are closed.