/ อยุธยา

รวมข้อมูล เที่ยว∙กิน∙ช้อป ในอยุธยา

อยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมืองหลวงเก่าของเราที่ยังคงความขลังและมนเสน่ห์เอาไว้อยู่มากมาย อีกทั้งยังอยู่ห่างจากกรุงเทพเพียงแค่ชัวโมงเดียว จึงไม่น่าแปลกใจที่หลายๆคนจะเลือกมาพักผ่อนวันหยุดกันที่นี่

สถานที่ เที่ยว∙กิน∙ช้อป ในอยุธยามีทั้งหมด 46 ที่


- สถานที่แนะนำ - สถานที่อื่นๆ

ที่เที่ยวแนะนำ ตะลอนที่ฮิตใน อยุธยา

ที่เที่ยวแนะนำ

วิหารมงคลบพิตร

วิหารมงคลบพิตร: ที่ประดิษฐานพระมงคลบพิตร พระคู่บ้านคู่เมืองที่มีประวัติซับซ้อนยาวนาน…
ที่เที่ยวแนะนำ

วัดวรเชษฐาราม

วัดวรเชษฐาราม: สถานที่ถวายเพลิงพระศพสมเด็จพระเนรศวรมหาราช โดดเด่นด้วยเจดีย์ศิลปะอยุธยาตอนกลางที่เชื่อกันว่ามีการเปิดกรุและพบผอบล้อมรอบด้วยพระปางนาคปรก…
ที่เที่ยวแนะนำ

วัดพุทไธศวรรย์ วัดพระนอนแห่งอยุธยา

วัดพุทไธศวรรย์ วัดพระอารามหลวงสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ได้รับการสถาปนาเป็นพระอารามหลวงอีกครั้งในสมัยรัชกาลที่…
ที่เที่ยวแนะนำ

วังช้างอยุธยา แล เพนียด Ayutthaya Elephant Palace

               วังช้าง แล เพนียด: ปางช้างแห่งเดียวที่สร้างอยู่บนพื้นที่มรดกโลก…
ที่เที่ยวแนะนำ

พระราชวัง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทร์เกษม

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจันทรเกษม: พิพิธภัณฑ์สถานภูมิภาคแห่งแรกของประเทศไทย…
ที่เที่ยวแนะนำ

วัดใหญ่ชัยมงคล วัดสวยยอดฮิตต้องแวะอยุธยา

            วัดใหญ่ชัยมงคล: วัดโบราณสถานที่ได้รับการฟื้นฟูจนมีพระจำพรรษามาตั้งแต่ปี…
ที่เที่ยวแนะนำ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา

            พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา: พิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่…
ที่เที่ยวแนะนำ

วัดพระราม วัดโบราณศิลปะอยุธยาตอนต้นที่หาชมได้ยากยิ่ง

วัดพระราม เป็นวัดโบราณศิลปะอยุธยาตอนต้นที่หาชมได้ยากยิ่ง งดงามด้วยปรางค์ประธานทรงฝักข้าวโพดที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะละโว้…
ที่เที่ยวแนะนำ

วัดชัยวัฒนาราม อยุธยา

วัดชัยวัฒนาราม เป็นวัดหลวงที่บำเพ็ญพระราชกุศลและที่ถวายพระเพลิงเจ้านายทุกพระองค์…
ที่เที่ยวแนะนำ

วัดพนัญเชิง จังหวัดอยุธยา

วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยา…
ที่เที่ยวแนะนำ

วัดพระศรีสรรเพชญ์ จังหวัดอยุธยา

วัดพระศรีสรรเพชญ์ เป็นวัดหนึ่งเดียวของอยุธยาที่อยู่ในเขตพระราชฐาน วัดประจำพระราชวัง…
ที่เที่ยวแนะนำ

วัดมหาธาตุ จังหวัดอยุธยา

วัดมหาธาตุ เป็นปูชนียสถาน วัดพระอารามหลวงที่ประทับสมเด็จพระสังฆราชฝ่ายคามวาสี…
ที่เที่ยวแนะนำ

อุทยานประวัติศาสตร์ อยุธยา Ayutthaya Historical Park

อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา เป็นมรดกโลกบนพื้นที่ 3,000 ไร่ ประกอบไปด้วยวัดโบราณที่ยังคงมีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่กว่า…

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อนั้นตั้งอยู่ภายในแถบเมืองบริเวณภูเขาทองของจังหวัดอยุธยา…

ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

อยู่ใน อยุธยา

ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค: ที่สุดแห่งศูนย์การค้าระดับประเทศที่ได้รับมาตรฐาน ISO ครบครันด้วยร้านค้ากว่า…

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

อยู่ใน อยุธยา

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เปิดให้ชมการทำงานของช่างฝีมือ 32 แห่งและเลือกซื้องานหัตกรรมฝีมือเยี่ยม…

วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร

ศาสนา อยู่ใน อยุธยา

วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร: วัดประจำราชวงจักรี ที่พระปฐมบรมราชชนกทรงสร้างขึ้น และไดรับการทำนุบำรุงจากพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีทุกพระองค์…

วัดพระนอน 600 ปี

วัดพระนอน 600 ปี วัดร้างที่เหลือเพียงฐานรากของกำแพงวัด และเสาวิหาร ที่ประดิษฐานพระพุทธศรีอยุธยาประชาพิทักษ์…

วัดบรมพุทธาราม

ศาสนา อยู่ใน อยุธยา

วัดพระบรมพุทธาราม วัดประจำราชวงศ์บ้านพลูหลวง สร้างโดยพระเพทราชา หนึ่งในสองสิ่งก่อสร้างของไทยที่มุงหลังคาด้วยกระเบื้องเคือบ…

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) กราบสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อทดแทนพระบรมรูปเดิมซึ่งถูกอัญเชิญจากวัดพุทไธสวรรย์ไปประดิษฐานยังวัดพระแก้ว…

ตลาดน้ำทุ่งบัวชม

อยู่ใน อยุธยา

ตลาดน้ำทุ่งบัวชม ตลาดน้ำแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีทั้งสวนน้ำและพิพิธภัณฑ์อยู่ภายใน ให้นักท่องเที่ยวได้ซื้อของฝากที่มาจาก…

บ้านฮอลันดา

บ้านฮอลันดา: อาคารพิพิธภัณฑ์บนหมู่บ้านฮอลันดาเดิมซึ่งได้รับพระราชทานที่ดินจากสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง…

ตลาดน้ำอโยธยา

อยู่ใน อยุธยา

ตลาดน้ำอโยธยา: ตลาดน้ำบนเนื้อที่ 80 ไร่ กับ 16 โซน ขายสินค้าจาก 16 อำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา…

ตลาดกรุงศรี เที่ยว ชิม ช้อป ย้อนยุค

อยู่ใน อยุธยา

ตลาดกรุงศรี อยุธยาไน้ท์มาร์กเก็ต: ตลาดที่ในตอนแรกสร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหารถวิ่งผ่านบั่นทอนรากฐานโบราณสถาน…

หมู่บ้านญี่ปุ่น

หมู่บ้านญี่ปุ่น: ตื่นตากับประวัติศาสตร์ร่วมอันยาวนานของชาวญี่ปุ่นในกรุงศรีอยุธยา ชมรูปปั้นออกญาเสนาภิมุข…

วัดราชบูรณะ แห่งกรุงศรีอยุธยา

            วัดราชบูรณะ: วัดที่ถวายพระเพลิงเจ้าอ้ายและเจ้ายี่พระยา งดงามด้วยปรางค์ประธานที่ค่อนข้างสมบูรณ์สามารถเข้าชมภายในได้…

วัดมเหยงคณ์

วัดมเหยงคณ์: ในส่วนโบราณสถาน โดดเด่นด้วยโบสถ์เก่าที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดและเจดีย์ช้างล้อมหนึ่งในสามของประเทศไทย…

วัดภูเขาทอง

ศาสนา อยู่ใน อยุธยา

            วัดภูเขาทอง: เจดีย์ที่สูงที่สุดนอกเกาะเมืองและเป็นเจดีย์เดียวที่องค์เจดีย์เป็นทรงไทยบนฐานแบบพม่า…

วัดนักบุญยอแซฟ ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย

ศาสนา อยู่ใน อยุธยา

วัดนักบุญยอแซฟ (Saint Joseph catholic Church Ayutthaya): ศาสนสถานในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย…

วัดธรรมิกราช

ศาสนา อยู่ใน อยุธยา

               วัดธรรมิกราช: อลังการกับเศียรพระที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอยุธยา พร้อมเที่ยวชมเจดีย์สิงห์ล้อม…

วัดกุฎีดาว

วัดกุฎีดาว: วัดโบราณที่เชื่อว่าสร้างขึ้นตั้งแต่ก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยา แต่ปรากฏซากอาคารที่ค่อนข้างสมบูรณ์…

วัดโลกยสุธาราม

ศาสนา อยู่ใน อยุธยา

วัดโลกยสุธาราม: วัดที่ไม่มีใครทราบประวัติแน่ชัดแต่ได้รับการสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้น…

พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริกยุ้นพันธ์

พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริกยุ้นพันธ์: สถานที่สะสมของเล่นตั้งแต่ยุคสุโขทัยจนปัจจุบัน โดยอาจารย์เกริก…

อนุสรณ์สถานปรีดี พนมยงค์

อนุสรณ์สถานปรีดี พนมยงค์: สถานที่ระลึกถึงผลงานและอุดมการณ์ของ ศ. ดร. ปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโสคนเดียวของประเทศไทย…

วัดสมณโกฏฐาราม

ศาสนา อยู่ใน อยุธยา

วัดสมณโกฏฐาราม วัดสำคัญที่พระราชบิดาพระเจ้าอู่ทองทรงผนวช ได้รับการบูรณะโดยพระยาโกษาธิบดี…

วัดพระงาม คลองบางเดื่อ

ศาสนา อยู่ใน อยุธยา

วัดพระงาม วัดมอญดั้งเดิม สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลาง โดดเด่นด้วยจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถโบราณ…

ประตูกาลเวลา ณ วัดพระงาม คลองสระบัว

ศาสนา อยู่ใน อยุธยา

วัดพระงาม วัดที่สร้างขึ้นตั้งแต่ก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีพร้อมร่องรอยการบูรณะในช่วงอยุธยาตอนต้นถึงตอนกลาง…

วัดประดู่ทรงธรรม

ศาสนา อยู่ใน อยุธยา

วัดประดู่ทรงธรรม วัดที่ปรากฏในประวัติศาสตร์อยุธยาบ่อยครั้ง ทั้งในสมัยพระเจ้าทรงธรรมและพระเจ้าอุทุมพร…

วัดดุสิดาราม

ศาสนา อยู่ใน อยุธยา

วัดดุสิดาราม วัดแห่งเจ้าแม่วัดดุสิต ตื่นตากับเสมาโบราณตั้งแต่ยุคอโยธยาศรีรามเทพนคร และกราบพระพุทธบาทโบราณที่จดหมายเหตุแกมป์เฟอร์เคยกล่าวถึง…

วัดกษัตราธิราชวรวิหาร

ศาสนา อยู่ใน อยุธยา

วัดกษัตราธิราชวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นตรี ที่ได้รับการบูรณะหลายครั้งในสมัยรัตนโกสินทร์ อุโบสถประดิษฐานพระพุทธกษัตราธิราชซึ่งในหลวงรัชกาลที่…

วัดแม่นางปลื้ม

ศาสนา อยู่ใน อยุธยา

วัดแม่นางปลื้ม:  หนึ่งในสองเจดีย์ฐานสิงห์ล้อมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา งามพร้อมด้วยโบสถ์และวิหารที่ได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่…