/ สุพรรณบุรี / อุทยานพระฤษีใหญ่ที่สุดในโลก 
แนะนำที่พักกาญจนบุรี อัพเดตล่าสุด

อุทยานพระฤษีใหญ่ที่สุดในโลก 


อุทยานพระฤษีใหญ่ที่สุดในโลก: ชมพ่อปู่ฤษีนารอดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ขนาดหน้าตัก 13 เมตร พร้อมสักการะฤษีร้อยแปดที่ทำจากดอกไม้และพวกมาลัยที่สาธุชนนำเข้ามาสักการะ ตื่นตากับการชื่นชมบารมีพระพุทธสุพรรณราชา พระพุทธรูปศิลปะมอญ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และกราบสักการะสิ่งศักดิสิทธิ์อีกมากมาย อาทิ เจ้าแม่กวนอิม เทพทันใจ รวมถึงรอยเท้าพระฤษีพยัคฆราชมุนี

อุทยานแห่งนี้สร้างขึ้นโดยพระฤษีพยัคฆราชมุนี พระฤษีนักพัฒนา ที่จาริกมายังบริเวณนี้และดำริสร้างอุทยานพระฤษีขึ้นเพื่อเป็นสถานปฏิบัติธรรม แรกดำริสร้างพ่อปู่ฤษีนารอดใหญ่ที่สุดในโลก ฤษีพยัคฆราชมุนีเห็นว่าที่ต้องสร้างให้ใหญ่ก็เพื่อให้คนจดจำได้ เวลาอธิษฐานจิตขอบารีมีท่านช่วยก็จะได้นึกถึงได้โดยง่าย

อุทยานพระฤษีหรือสถานปฏิบัติธรรมปู่ฤษีนารอดมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2555 ภายในใหญ่โตโออ่า มีพระพุทธรูป เทวรูป รูปปั้นฤษี นาค และอื่นๆ อีกมากมาย

สิ่งที่น่าสนใจภายในอุทยาน

  1. พ่อปู่ฤษีที่ใหญ่ที่สุดในโลก รูปปั้นพ่อปู่ฤษีนารอดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกมีขนาดหน้าตัก 13 เมตร กะด้วยตามีความสูงเกือบเท่าตึก 5 ชั้น ล้อมรอบด้วยนาค 2 ตัว ส่วนหัวแผ่พังพานเป็นราวบันไดบริเวณทางเข้า – ออก

ฤษีนารอด หรือนารอท หรือนารท หรือนารัท เป็นเทวะฤษี บุตรของพระพรหมณ์และมีพระนารายณ์เป็นครู ในคติความเชื่อแบบฮินดูฤษีนารอดจะสวมจงกระบนและผ้าพาดบ่าสี่ส้ม ในมือถือพิณและกรับ ปากบริกรรมถ้อยคำว่า “นาร๊ายณ์ นารายณ์” ในคติความเชื่อแบบไทยดั้งเดิม เชื่อว่าสรรพวิชาความรู้ทั้งหมดในโลกไม่ว่าจะเป็น ดนตรี การรำ การแพทย์ และไสยเวทย์ ล้วนมาจากฤษีองค์หนึ่ง ซึ่งแต่เดิมไม่ปรากฏนาม เพียงแต่เรียกกันว่า “พ่อแก่” เท่านั้น ลักษณะของพ่อแก่หรือเศียรครูพ่อแก่ มักทำเป็นหัวโขน ปิดทองบริเวณใบหน้า ภายหลังคติความเชื่อแบบไทยได้รับการผสมผสานกับคติความเชื่อแบบฮินดู จึงเกิดจากตกผลึกทางคตินิยมว่าพ่อแก่และฤษีนารอดเป็นฤษีตนเดียวกัน

ฤษีนารอดเป็นมหาฤษีที่มีความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์รอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นดนตรี นาฎศิลป์ ศิลปะ กฎหมายและการแพทย์แผนโบราณ ใครบูชาฤษีนารอดก็จะมีความเจริญก้าวหน้าในทางสุขภาพ ร่างกาย หน้าที่การงาน โชคลาภ และเมตตามหานิยมยิ่งๆ ขึ้นไป

  1. ฤษีร้อยแปด ที่อุทยานฤษีมีฤษีร้อยแปด ทำจากพวงมาลัย โดยทางอุทยานได้นำพวงมาลัยและดอกไม้ที่ชาวบ้านนำมาสักการะไปตำกับดินสอพองและว่านยาต่างๆ จากนั้นปั้นเป็นองค์ฤษี โดยคำว่าร้อยแปดไม่ใช่จำนวน แต่เป็นสำนวนแปลว่าไม่มีที่สิ้นสุด อ้างอิงจากในพระไตรปิฎกที่กล่าวเอาไว้ว่าฤษีที่สำเร็จฌานขั้นสูงมีมากกว่าเม็ดทราย ฤษีที่นี่มีมากกว่า 100 ตน ที่โดดเด่น เช่น ปู่เจ้าสมิงพราย (ปู่เจ้าสมิงไพร) รูปกายเป็นฤษีที่มีหน้าเป็นเสือ, พระดาบสสินี รูปกายเป็นฤษีหน้ากวาง หรือฤษีชั้นพรหมณ์ (รูปกายมี 4 มือ) อีกมากมาย
  2. เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ เจ้าแม่กวนอิมเป็นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรศิลปะจีน เป็นสัญลักษณ์ของสังคมผสมผสานไทย – จีนของชาวเมืองสุพรรณบุรี โดยที่นี่มีเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่สีทองอร่ามที่แสนโดดเด่นกลางแจ้ง เป็นเจ้าแม่กวนอิมปางเหยียบมังกร แสดงประวัติตอนที่ลูกชายของพญามังกรขึ้นมาข่มเหงหญิงชาวบ้านจึงถูกชาวบ้านฆ่าตาย พญามังกรโกรธมากจึงบันดาลให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ คร่าชีวิตผู้คนมากมาย เจ้าแม่กวนอิมที่ตอนนั้นเสด็จสู่แดนสุขาวดีแล้ว จึงลงมาปราบพญามังกร เจ้าแม่ได้อบรมสั่งสอนจนพญามังกรลุแก่โทษยอมให้เจ้าแม่เหยียบหลังเหาะขึ้นไปรับโทษบนสวรรค์
  3. พระพุทธสุพรรณราชา พระพุทธสุพรรณราชามีการวางศิลาฤกษ์ก่อนลงมือสร้างเมื่อวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2556 เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะมอญ องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ลักษณะเด่นของศิลปะมอญคือพระพักตร์และพระฉวีขาว พระโอษฐ์แดง พระขนงและพระเนตรดำ พระองคุละ (นิ้ว) ทั้ง 4 จะยาวเท่ากัน มีกรอบหน้าสีทอง ชายสังฆาฎิจะห้อยเป็นช่อพวงพลิ้วหลายชั้น คนไทยมักกล่าวว่าเป็นพระหน้าหวาน พระตาหวาน หรือพระยิ้มหวาน เพราะลักษณะของพระพักตร์ศิลปะมอญจะสวยเด่นมาก ลักษณะพระมอญจะแตกต่างจากพระศิลปะร่างกุ้ง (พม่า) ตรงพระพักตร์ศิลปะร่างกุ้งจะกลม พระปรางอวบกว่า และจะมีผ้าคลุมไหล่ทั้งสองข้างห้อยชายลงมาที่ต้นพระพาหุ (ต้นแขน)
  4. พระพุทธสมเด็จองค์ปฐม ด้านหน้าของพระพุทธสุพรรณราชา มีพระพุทธรูปองค์ย่อมกว่า ปางมารวิชัย นามว่าพระพุทธสมเด็จองค์ปฐม โดยกองทุนหลวงพ่อวิชญ์พระซ่อมพระมอบให้อุทยานพระฤษี ในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2557
  5. รอยเท้าพระฤษีพยัคฆราชมุนี ฤษีพยัคฆราชมุนีคือผู้สร้างอุทยานพระฤษีแห่งนี้ขึ้นมา โดยท่านได้ประทับรอยเท้าไว้บนปูนเมื่อวันที่ 28 ตุลาคาม พ.ศ. 2553 รอยเท้าของท่านอยู่ด้านหน้ารูปหล่อของท่าน พร้อมป้ายข้อความจากคณะศิษย์เขียนไว้ว่า “ไม่ว่าสองเท้าของพ่อจะย่างก้าวไปธรณีแห่งใดๆ สถานที่นั้นไม่เคยสร่างซึ่งศรัทธาแห่งสาธุชน สองเท้าขอพ่อนำพาความเจริญในทุกถิ่นที่ ที่พ่อก้าวย่างไป”
  6. เทพทันใจ เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี เป็นเทพพม่า ซึ่งจะเรียกว่าเป็นเทพเสียเลยก็ไม่ถูกต้อง เพราะนัตหรือดวงจิต ดวงวิญญาณนั้น ในคติความเชื่อพม่า นัตแบ่งออกเป็น อเทตนัต คือ เทวดาบนฉกามาพจร และอัคนัต คือ ดวงจิตที่สูงกว่าผีแต่ต่ำกว่าเทพ เช่น รุกขเทวดา นัตโบโบยีหรือเทพทันใจเป็นอัคนัตอย่างหนึ่ง ที่ดลบันดานให้ผู้กราบไหว้สมประสงค์ได้ทุกอย่าง รูปลักษณ์ของท่านคือ ชายสวมชุดคล้ายรุกขเทวดาของไทย ยืนชี้นิ้วไปข้างหน้า เวลาสักการะ สาธุชนจะต้องนำหน้าผากไปจรดกับนิ้วของท่านและขอพร
  7. สิ่งศักดิ์สิทธิอื่นๆ ในอุทยานพระฤษีมีสิ่งศักดิสิทธิ์มากมายให้สักการะบูชา เรียกว่ามาที่นี่ที่เดียวได้สักการะทั้งพระพุทธรูป พระโพธิสัตว์ เทพ และฤษีครบทั้งหมด สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่โดดเด่น เช่น พระตรีมูรติ พระราหู พระอินทรขี่ช้างเอราวัณ ชูชก พญานาค 4 ตระกูล กุเบรา และพระสหัมบดีพรหม

ค่าใช้จ่าย

ค่าเข้าชม: ฟรี

เวลาทำการ

เวลาเปิด-ปิด: เปิดทุกวัน 08.00- 07.30 น. 

วิธีการเดินทาง

จากตัวเมืองสุพรรณ ใช้ถนนวงแหวนสุพรรณบุรี เลี้ยวซ้ายที่ศูนย์สมาคมชาวนาเข้าถนนมาลัยแมน ตรมาตามถนน เลี้ยวขวาที่หอนาฬิกาบรรหาร-แจ่มใส 3472 อุทยานพระฤษีอยู่ทางซ้ายมือ

แผนที่อุทยานพระฤษีใหญ่ที่สุดในโลก  และสถานที่อื่นๆใน สุพรรณบุรี

GPS: 14.402293, 99.833148
- สถานที่ปัจจุบัน - สถานที่แนะนำ - สถานที่อื่นๆ

แชร์ประสบการณ์ตะลอนของคุณได้ที่นี่