/ เที่ยว / พระราชวัง
แนะนำที่พักหัวหิน ชะอำ อัพเดตล่าสุด

พระราชวังบางปะอิน อยุธยา

พระราชวังบางปะอิน พระราชวังที่เป็นที่แปรพระราชฐานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์…